För rätten att företräda dig själv och definiera din egen frihet

ARBETE

ARBETE

Arbetet  har en upplysande samt upplyftande avsikt där grundaren medverkar som en fristående röst i egenskap av att vara grundare, samt samhällsjournalist inriktad på frågor som rör muslimsk identitet, muslimska kvinnor och feminism. Tyngd ligger på den argumenterande dialogen för självorganisering, samt medial representation. Tveka inte att kontakta för mer information.

VISION

VISION

Kvinnlig  frihet har i Sverige länge förknippats med sekularism, vilket troligtvis inbringat med sig en viss övertygelse samt behov av att sprida dessa principer på andra kvinnor, i den välmenande tron att om även de har önskan att följa samma utveckling. Vilket behövs nyanseras idag – visionen är därav ett samhällsklimat där utrymme tillägnas den muslimska kvinnan.

OM

OM

Muslimska feminister är en idéplattform med fokus på självorganisering. Det startades som en sluten grupp på facebook år 2012. Initiativet togs fristående av Sarah Delshad, som en frustrerad reaktion på noteringen av en avsaknad av den muslimska kvinnans närvaro i de mediala rummen i Sverige. Och besvikelsen över den förnekande attityd relaterat muslimska kvinnors identitet.