För rätten att företräda dig själv och definiera din egen frihet

GRUNDARE

Grundare är Sarah Delshad, född 1990. Hon är journalist och bosatt i Stockholm. Härstammande från Kurdistan, uppvuxen i Gävle. Sarah Delshad jobbar oberoende och har ingen partipolitisk anknytning.

Hon var, som den yngsta, nominerad till Raoul Wallenbergspriset 2015, och vårtermin 2014 var hon mottagare av Poppus journalistskolas mångfaldstipendium med motiveringen:

Sarah Delshad ger unga kvinnor en välbehövlig röst i mediebruset. Hennes engagemang, nyfikenhet och drivkraft bidrar till att andra nyanser och perspektiv lyfts fram och bättre speglar dagens Sverige.”

Sarah Delshad är en flitigt bokad talare inom området. Hon besöker företag, organisationer, myndigheter samt skolor. Hon tar också uppdrag som debattör, konferencier samt moderator.

Sarah Delshad

Foto: Sandra Moreira