För rätten att företräda dig själv och definiera din egen frihet

VISION

Kvinnlig frigörelse har i Sverige länge förknippats med sekularism, vilket troligtvis inbringat med sig en viss övertygelse och behov av att sprida dessa principer på andra kvinnor i den välmenande tron att om även de har önskan att följa samma utveckling. Vilket behövs nyanseras.